Thức ăn cho thỏ

Cám cho thỏ thịt T91

Cám cho thỏ thịt T91


Tân Phương Đông T91 Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng chăn nuôi thỏ thịt, thỏ nhanh lợn, hạn chế tiêu chảy. Thịt chắc,
Cám cho thỏ mẹ T90

Cám cho thỏ mẹ T90


Tân Phương Đông T90 Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng chăn nuôi thỏ mẹ, thỏ mẹ nhiều sữa, khoẻ mạnh, nhanh lên giống.