Thức ăn cho gà

Thức ăn chăn nuôi gà con siêu thịt M18

Thức ăn chăn nuôi gà con siêu thịt M18


Sản phẩm dùng để úm gà con giai đoạn từ 1 đến 30 ngày tuổi. Gà nhanh lớn, phân khô, giảm cầu trùng, ..... Giá bán hợp lý
Thức ăn chăn nuôi gà đẻ trứng D21

Thức ăn chăn nuôi gà đẻ trứng D21


Challenge D21 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho gà đẻ trứng
Thức ăn chăn nuôi cho gà hậu bị D20

Thức ăn chăn nuôi cho gà hậu bị D20


Challenge D20 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho gà hậu bị
Thức ăn đậm đặc chăn nuôi gà thịt 2102

Thức ăn đậm đặc chăn nuôi gà thịt 2102


Challenge 2102 Thức ăn đậm đặc dạng bột cho gà thịt từ 1 ngày tuổi đến xuất bán
Thức ăn vỗ béo gà trắng T48

Thức ăn vỗ béo gà trắng T48


Challenge T48 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho gà trắng công nghiệp từ 43ngày đến xuất bán. Sản phẩm cao cấp vỗ béo gà từ 20-30 ngày
Thức ăn chăn nuôi gà thịt M30

Thức ăn chăn nuôi gà thịt M30


Challenge M30 Thức ăn hỗn hợp mảnh cho gà thịt thả vườn từ 1 ngày tuổi đến xuất bán
Thức ăn chăn nuôi gà siêu thịt M17

Thức ăn chăn nuôi gà siêu thịt M17


Challenge M17 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho gà siêu thịt từ 22 ngày tuổi đến xuất bán
Thức ăn chăn nuôi gà siêu thịt M16

Thức ăn chăn nuôi gà siêu thịt M16


Challenge M16 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho gà siêu thịt từ 15 ngày đến 28 ngày tuổi
Thức ăn chăn nuôi gà trắng T46

Thức ăn chăn nuôi gà trắng T46


Challenge T46 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho gà trắng từ 15 ngày tuổi đến 28 ngày tuổi
Thức ăn chăn nuôi gà con siêu thịt T45

Thức ăn chăn nuôi gà con siêu thịt T45


Challenge T45 Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh cho gà trắng từ 1 ngày đến 14 ngày tuổi
Thức ăn chăn nuôi gà trắng T47

Thức ăn chăn nuôi gà trắng T47


Challenge T47 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho gà trắng công nghiệp từ 29 ngày tuổi đến 42 ngày tuổi
Thức ăn chăn nuôi gà siêu thịt M28

Thức ăn chăn nuôi gà siêu thịt M28


Challenge M28 Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh cho gà siêu thịt từ 01 ngày tuổi đến xuất
Thức ăn chăn nuôi gà con M15

Thức ăn chăn nuôi gà con M15


Challenge M15 Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh cho gà trắng từ 1-14 ngày tuổi