Thức ăn cho dê thịt, dê sữa

Thức ăn cho dê mẹ nuôi con, dê khai thác sữa thương phẩm

Tân Phương Đông T51 Thức ăn hỗn hợp cho dê lấy sữa, sinh sản nuôi con. Nhiều sữa, nâng cao chất lượng sữa
THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG
Độ ẩm (% max.)
Đạm thô (% min.)
ME (Kcal/kg)
Xơ thô (% max.)
Canxi (% min-max)
Phốt pho (% min.)
Muối (% min-max)
Lysine (% min.)
Meth + Cyst (% min.)
Threonine (% min.)
Tro tổng số (% max.)
Cát sạn (% max.)
Tổng số vi khuẩn hiếu khí ( max CPU/g)
Coliforms ( max CPU/g)
Staphylococcus aureus ( max CPU/g)
Clostridium perfringens ( max CPU/g)
Aflatoxin B1 (max ppm)
Aflatoxin tổng số (max ppm)
Asen (As) (% max.)
Cadimi (Cd) (% max.)
Chì (Pb) (% max.)
Thuỷ ngân (Hg) (% max.)
13,0
16,5
2600
9,0
0,8 - 2,2
0,4 - 0.8
0.3 - 0.65
0,70
0,5
0,5
9,0
1,0
1×106
1×102
1×102
1×105
50.00
100.00
2,0
1,0
5,0
0,05
NGUYÊN LIỆU

Ngô, sắn , cám gạo, khô đậu tương................. Các chất bổ sung khoáng và vitamin.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Cho dê ăn thẳng, kết hợp cùng chất thô xanh, thô khô không cần bổ thức ăn nào khác, trừ thức uống.

Sản phẩm liên quan