Thức ăn cho chim

Thức ăn chăn nuôi chim bồ câu C800

Thức ăn chăn nuôi chim bồ câu C800


Tân Phương Đông C900 Thức ăn hỗn hợp dạng viên chăn nuôi chim câu trang trại, chim khoẻ mạnh, thịt chắc
Thức ăn chăn nuôi chim cảnh - cám trứng 802

Thức ăn chăn nuôi chim cảnh - cám trứng 802


Cám trứng 802 Thức ăn cho chim cảnh giúp chim đủ chất, khoẻ mạnh, phân khô, chim phản xạ nhanh, lông mượt
Thức ăn chăn nuôi cút con, cút hậu bị C500

Thức ăn chăn nuôi cút con, cút hậu bị C500


Tân Phương Đông C500 Thức ăn hỗn hợp dạng bột cho cút thịt, cút hậu bị từ 1ngày đến 35 ngày tuổi
Thức ăn chăn nuôi cút đẻ trứng C600

Thức ăn chăn nuôi cút đẻ trứng C600


Tân Phương Đông C600 Sản phẩm chuyên dùng cho cút đẻ C600