Thức ăn chăn nuôi

Cám tập ăn cho heo con siêu nạc A9

Cám tập ăn cho heo con siêu nạc A9


Oscar A9 Thức ăn hỗn hợp tập ăn cho heo con tư 7ngày-10kg. Cám máu giúp cho heo con nhanh biết ăn, hạn chế tiêu chảy, nhanh cai sữa, heo khỏe mạnh.
Thức ăn vỗ béo cho gà trắng A24

Thức ăn vỗ béo cho gà trắng A24


Sản phẩm chuyên vỗ béo cao cấp cho gà trắng từ 43 ngày đến xuất bán. Vỗ béo gà lai hồ, gà lai đông tảo, gà lai mía. Giai đoạn vỗ béo hiệu quả cao từ 20-30 ngày trước khi xuất bán.
Thức ăn chăn nuôi cao cấp cho lợn thịt siêu nạc A1000

Thức ăn chăn nuôi cao cấp cho lợn thịt siêu nạc A1000


Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho lợn con, lợn gột siêu nạc từ 10kg đến 20kg
Thức ăn chăn nuôi heo thịt A15ECO

Thức ăn chăn nuôi heo thịt A15ECO


Thức ăn chăn nuôi heo thịt từ 15 đến 25kg. Heo nhanh lớn, nhiều nạc, nạc đẹp, giá cám hợp lý, ít tiêu chảy
Thức ăn chăn nuôi bò thịt A92

Thức ăn chăn nuôi bò thịt A92


Oscar A92 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho bò thịt trên 6 tháng tuổi
Thức ăn đậm đặc chăn nuôi gà thịt A42

Thức ăn đậm đặc chăn nuôi gà thịt A42


Oscar A42 Thức ăn đậm đặc dạng bột cho gà thịt từ 1 ngày đến xuất bán
Thức ăn đậm đặc chăn nuôi lợn thịt A41

Thức ăn đậm đặc chăn nuôi lợn thịt A41


Oscar A41 Thức ăn đậm đặc dạng bột dùng cho lợn thịt từ tập ăn đến xuất
Thức ăn chăn nuôi ngan vịt thịt A40

Thức ăn chăn nuôi ngan vịt thịt A40


Oscar 40 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho ngan, vịt thịt từ 25 ngày đến xuất
Thức ăn chăn nuôi ngan vịt đẻ trứng A39S

Thức ăn chăn nuôi ngan vịt đẻ trứng A39S


Oscar A39S Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho ngan, vịt đẻ trứng giống
Thức ăn chăn nuôi ngan vịt đẻ trứng A39

Thức ăn chăn nuôi ngan vịt đẻ trứng A39


Oscar A39 Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng cho ngan, vịt đẻ
Thức ăn chăn nuôi ngan vịt hậu bị A38

Thức ăn chăn nuôi ngan vịt hậu bị A38


Oscar A38 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho vịt hậu bị
Thức ăn chăn nuôi ngan vịt đẻ trứng thương phẩm A37

Thức ăn chăn nuôi ngan vịt đẻ trứng thương phẩm A37


Oscar A37 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho ngan, vịt đẻ thương phẩm
Thức ăn chăn nuôi ngan vịt thịt A34

Thức ăn chăn nuôi ngan vịt thịt A34


Oscar A34 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho ngan, vịt thịt từ 22 ngày đến xuất
Thức ăn chăn nuôi ngan vịt thịt A33

Thức ăn chăn nuôi ngan vịt thịt A33


Oscar A33 Thức ăn hỗn hợp dạng viên chăn nuôi ngan, vịt thịt từ 1 đến 21 ngày
Thức ăn chăn nuôi ngan vịt thịt A32

Thức ăn chăn nuôi ngan vịt thịt A32


Oscar A32 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho ngan, vịt thịt từ 22 ngày đến xuất
Thức ăn chăn nuôi ngan vịt thịt A31

Thức ăn chăn nuôi ngan vịt thịt A31


Oscar A31 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho vịt con từ 1 ngày đến 21 ngày tuổi
Thức ăn chăn nuôi gà đẻ trứng A29

Thức ăn chăn nuôi gà đẻ trứng A29


Oscar A29 Thức ăn hôn hợp dạng viên chăn nuôi gà đẻ trứng
Thức ăn chăn nuôi gà hậu bị A28

Thức ăn chăn nuôi gà hậu bị A28


Oscar A28 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho gà hậu bị
Thức ăn chăn nuôi gà con siêu thịt A27

Thức ăn chăn nuôi gà con siêu thịt A27


Oscar A27 Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh cho gà siêu thịt từ 1 đến 21 ngày tuổi
Thức ăn chăn nuôi gà siêu thịt A26

Thức ăn chăn nuôi gà siêu thịt A26


Oscar A26 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho gà từ 1 ngày tới xuất
Thức ăn chăn nuôi gà siêu thịt A25

Thức ăn chăn nuôi gà siêu thịt A25


Oscar A25 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho gà từ 1 ngày tới xuất
Thức ăn chăn nuôi ngan vịt thịt A35

Thức ăn chăn nuôi ngan vịt thịt A35


Oscar A35 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho ngan, vịt từ 1 ngày đến xuất
Thức ăn chăn nuôi gà siêu thịt A23

Thức ăn chăn nuôi gà siêu thịt A23


Oscar A23 Thức ăn hôn hợp dạng viên cho gà siêu thịt từ 29 ngày đến xuất bán
Thức ăn chăn nuôi gà trắng siêu thịt A22

Thức ăn chăn nuôi gà trắng siêu thịt A22


Oscar A22 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho gà siêu thịt từ 22 ngày đến xuất bán
Thức ăn chăn nuôi gà trắng A21

Thức ăn chăn nuôi gà trắng A21


Oscar A21 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho gà trắng công nghiệp từ 29 đến 42 ngày tuổi
Thức ăn chăn nuôi gà trắng A20

Thức ăn chăn nuôi gà trắng A20


Oscar A20 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho gà trắng công nghiệp từ 15 đến 28 ngày tuổi
Thức ăn chăn nuôi gà trắng A19

Thức ăn chăn nuôi gà trắng A19


Oscar A19 Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh cho gà trắng từ 1 đến 14 ngày thuổi
Thức ăn chăn nuôi lợn nái chửa, nái hậu bị A18

Thức ăn chăn nuôi lợn nái chửa, nái hậu bị A18


Oscar A18 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho lợn nái hậu bị, nái chửa trang trại
Thức ăn chăn nuôi lợn nái nuôi con trang trại A17

Thức ăn chăn nuôi lợn nái nuôi con trang trại A17


Oscar A17 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho lợn nái nuôi con
Thức ăn chăn nuôi lợn thịt A16

Thức ăn chăn nuôi lợn thịt A16


Oscar A16 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho lợn siêu thịt từ 30kg đến xuất bán
Thức ăn chăn nuôi lợn siêu thịt A15

Thức ăn chăn nuôi lợn siêu thịt A15


Oscar A15 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho lợn siêu thịt từ 12 đến 25 kg
Thức ăn chăn nuôi lợn siêu nạc A12

Thức ăn chăn nuôi lợn siêu nạc A12


Oscar 12 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho lợn con, lợn gột
Thức ăn chăn nuôi lợn con, lợn gột siêu nạc A11

Thức ăn chăn nuôi lợn con, lợn gột siêu nạc A11


Oscar A11 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho lợn con tập ăn đến 20kg
Thức ăn chăn nuôi lợn con, lợn gột siêu nạc A10

Thức ăn chăn nuôi lợn con, lợn gột siêu nạc A10


Oscar A10 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho lợn con siêu nạc từ tập ăn đến 15kg
Thức ăn chăn nuôi lợn thịt siêu nạc A14

Thức ăn chăn nuôi lợn thịt siêu nạc A14


Oscar A14 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho lợn siêu nạc từ 12kg đến 25kg