Thức ăn chăn nuôi

Thức ăn cho heo siêu nạc S10PLUS

Thức ăn cho heo siêu nạc S10PLUS


Thức ăn chăn nuôi cho lợn siêu nạc S10Plus
Cám cho ngan, vịt thịt X38

Cám cho ngan, vịt thịt X38


Thức ăn cho ngan vịt thịt từ 26 ngày đến xuât bán. Vịt khỏe mạnh, đạt cân, tiêu tốn ít thức ăn
Thức ăn chăn nuôi vịt con 1 đến 21 ngày tuổi V21ECO

Thức ăn chăn nuôi vịt con 1 đến 21 ngày tuổi V21ECO


Thức ăn chăn nuôi vịt con từ 1 đến 21 ngày tuổi. Vịt nhanh lớn, phân khô Ít tiêu chảy Vịt khỏe mạnh
Thức ăn chăn nuôi gà con siêu thịt G1

Thức ăn chăn nuôi gà con siêu thịt G1


Thức ăn chăn nuôi gà con từ 1 đến 30 ngày tuổi, gà nhanh lớn, phân khô, giảm cầu trùng. Giá bán hợp lý
Thức ăn chăn nuôi bò thịt vỗ béo X82

Thức ăn chăn nuôi bò thịt vỗ béo X82


Việt Xô X82 Thức ăn hỗn hợp dạng viên chăn nuôi bò thịt vỗ béo giúp bò tăng trọng nhanh, nhiều nạc, giảm giá thành trong chăn nuôi bò công nghiệp
Thức ăn chăn nuôi vỗ béo gà trắng G14

Thức ăn chăn nuôi vỗ béo gà trắng G14


Việt Xô G14 Thức ăn hỗn hợp dạng viên siêu vỗ béo cho gà trắng công nghiệp từ 43 ngày đến xuất bán. Sản phẩm dùng vỗ béo gà trước khi bán 25 ngày. Gà đẹp mã, chắc thịt, đạt cân
Thức ăn chăn nuôi vịt đẻ trứng giống X24S

Thức ăn chăn nuôi vịt đẻ trứng giống X24S


Việt Xô X24S Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho vịt đẻ bố mẹ
Thức ăn chăn nuôi lợn con tập ăn siêu nạc S01

Thức ăn chăn nuôi lợn con tập ăn siêu nạc S01


Việt Xô S01 Thức ăn hỗn hợp cao cấp dạng viên dùng cho lợn con tập ăn đến 15kg
Thức ăn chăn nuôi cho lợn nái mang thai, lợn hậu bị N09

Thức ăn chăn nuôi cho lợn nái mang thai, lợn hậu bị N09


Việt Xô N09 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho lợn nái hậu bị, mang thai trang trại
Thức ăn chăn nuôi lợn thịt P04

Thức ăn chăn nuôi lợn thịt P04


Việt Xô P04 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho lợn siêu thịt từ 30kg đến xuất
Thức ăn chăn nuôi lợn siêu nạc S05

Thức ăn chăn nuôi lợn siêu nạc S05


Việt Xô S05 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho lợn siêu nạc từ 10kg đến 22kg
Thức ăn chăn nuôi lợn con siêu nạc S9

Thức ăn chăn nuôi lợn con siêu nạc S9


Việt Xô S9 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho lợn siêu nạc từ 12kg đến 20kg
Thức ăn chăn nuôi lợn nái nuôi con N08

Thức ăn chăn nuôi lợn nái nuôi con N08


Việt Xô N08 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho lợn nái nuôi con trang trại
Thức ăn chăn nuôi lợn siêu thịt P02

Thức ăn chăn nuôi lợn siêu thịt P02


Việt Xô P02 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho lợn siêu thịt từ 15kg đến 25kg
Thức ăn chăn nuôi vịt hậu bị, vịt thịt chạy đồng X73

Thức ăn chăn nuôi vịt hậu bị, vịt thịt chạy đồng X73


Việt Xô X73 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho ngan, vịt hậu bị
Thức ăn chăn nuôi vịt thịt chạy đồng X70

Thức ăn chăn nuôi vịt thịt chạy đồng X70


Việt Xô X70 Thức ăn hỗ hợp dạng viên cho vịt, ngan đẻ thương phẩm
Thức ăn chăn nuôi cho vịt đẻ trứng X24

Thức ăn chăn nuôi cho vịt đẻ trứng X24


Việt Xô X24 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho ngan, vịt đẻ trứng
Thức ăn chăn nuôi cho ngan vịt thịt V22

Thức ăn chăn nuôi cho ngan vịt thịt V22


Việt Xô V22 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho ngan, vịt thịt từ 22 ngày đến xuất bán
Thức ăn chăn nuôi cho ngan vịt siêu thịt, vịt super V22S

Thức ăn chăn nuôi cho ngan vịt siêu thịt, vịt super V22S


Việt Xô V22S Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho ngan, vịt thịt từ 22 ngày đến xuất bán
Thức ăn chăn nuôi cho gà con G5

Thức ăn chăn nuôi cho gà con G5


Việt Xô G5 Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh dùng cho gà trắng từ 1 ngày đến 14 ngày tuổi
Thức ăn chăn nuôi gà siêu thịt G7

Thức ăn chăn nuôi gà siêu thịt G7


Việt Xô G7 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho gà siêu thịt từ 22ngày tuổi đến xuất chồng
Thức ăn chăn nuôi gà siêu thịt G8

Thức ăn chăn nuôi gà siêu thịt G8


Vạn Long G8 Thức ăn hỗn hợp dạng viên, mảnh cho gà thả vườn từ 1 ngày đến xuất chuồng
Thức ăn chăn nuôi gà trắng G10

Thức ăn chăn nuôi gà trắng G10


Việt Xô G10 Thức ăn dạng mảnh cho gà trắng từ 1 ngày đến 14 ngày tuổi
Thức ăn chăn nuôi lợn siêu nạc P03

Thức ăn chăn nuôi lợn siêu nạc P03


Việt Xô P03 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho lợn siêu thịt trang trại từ 12kg đến 25kg
Thức ăn chăn nuôi cho lợn con tập ăn P01

Thức ăn chăn nuôi cho lợn con tập ăn P01


Việt Xô P01 Thức ăn hỗn hợp viên cho lợn con siêu nạc từ tập ăn đến 20kg
Thức ăn chăn nuôi gà đẻ trứng G9

Thức ăn chăn nuôi gà đẻ trứng G9


Việt Xô G9 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho gà đẻ trứng
Thức ăn chăn nuôi gà siêu thịt G6

Thức ăn chăn nuôi gà siêu thịt G6


Việt Xô G6 Thức ăn hỗn hợp viên cho gà siêu thịt từ 15 ngày đến 28 ngày tuổi
Thức ăn chăn nuôi đậm đặc gà thịt 2101

Thức ăn chăn nuôi đậm đặc gà thịt 2101


Việt Xô 2101 Thức ăn đậm đặc cho gà thịt từ 1 ngày tuổi đến xuất chuồng
Thức ăn chăn nuôi đậm đặc lợn thịt 1016A

Thức ăn chăn nuôi đậm đặc lợn thịt 1016A


Việt Xô 1016A Thức ăn siêu đậm đặc dạng bột cho lợn thịt từ tập ăn đến xuất chuồng
Thức ăn chăn nuôi vịt con V21

Thức ăn chăn nuôi vịt con V21


Việt Xô V21 Hỗn hợp viên cho ngan, vịt thịt từ 1 ngày tuổi đến 21 ngày tuổi
Thức ăn chăn nuôi gà trắng G11

Thức ăn chăn nuôi gà trắng G11


Việt Xô G11 Thức ăn hỗn hợp viên cho gà trắng công nghiệp từ 15 ngày tuổi đến 28 ngày tuổi
Thức ăn chăn nuôi vịt thịt V23

Thức ăn chăn nuôi vịt thịt V23


Việt Xô V23 Hỗn hợp viên cho ngan thịt, vịt thịt từ 1 ngày tuổi đến xuất bán
Thức ăn chăn nuôi gà trắng G12

Thức ăn chăn nuôi gà trắng G12


Việt Xô G12 Thức ăn hỗn hợp viên cho gà trắng công nghiệp từ 29 ngày tuổi đến 42 ngày tuổi