Thức ăn chăn nuôi

Thức ăn chăn nuôi ngan, vịt thịt V37

Thức ăn chăn nuôi ngan, vịt thịt V37


Thức ăn chăn nuôi cho ngan, vịt thịt từ 25 ngày tới xuất bán
Thức ăn chăn nuôi lợn siêu nạc V10plus

Thức ăn chăn nuôi lợn siêu nạc V10plus


Sản phầm chuyên chăn nuôi lợn siêu nạc, lợn nhanh lớn, không tiêu chảy, nạc đẹp
Thức ăn chăn nuôi lợn thịt 126S ECO

Thức ăn chăn nuôi lợn thịt 126S ECO


Thức ăn chăn nuôi heo thịt từ 15 đến 25kg. Heo nhanh lớn Tỷ lệ nạc cao, nạc đỏ Giảm tiêu chảy Ít hao cám Giá hợp lý
Thức ăn chăn nuôi cho gà con siêu thịt V240

Thức ăn chăn nuôi cho gà con siêu thịt V240


Thức ăn chăn nuôi úm gà con siêu thịt giai đoạn từ 1 đến 30 ngày tuổi, gà nhanh lớn, phân khô, giảm cầu trùng ... giá bán hợp lý
Thức ăn đậm đặc chăn nuôi cho lợn X9

Thức ăn đậm đặc chăn nuôi cho lợn X9


Thức ăn đậm đặc cao cấp chăn nuôi lợn thịt từ khi tập ăn đến xuất chuồng. Lợn nhanh lớn, nạc đẹp, hồng da, lông mượt, hạn chế tiêu chảy.
Thức ăn chăn nuôi bò thịt vỗ béo V72

Thức ăn chăn nuôi bò thịt vỗ béo V72


Vạn Long V72 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho bò thịt
Thức ăn chăn nuôi lợn nái mang thai, lợn hậu bị 129S NEO

Thức ăn chăn nuôi lợn nái mang thai, lợn hậu bị 129S NEO


Vạn Long 129S Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho lợn nái chửa, hậu bị trang trại
Thức ăn chăn nuôi lợn thịt 123

Thức ăn chăn nuôi lợn thịt 123


Vạn Long 123S Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng cho lợn thịt từ 30kg đến xuất chuồng
Thức ăn chăn nuôi cho lợn nái mang thai, lợn hậu bị 129S

Thức ăn chăn nuôi cho lợn nái mang thai, lợn hậu bị 129S


Vạn Long 559S Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho lợn nái chửa, hậu bị trang trại
Thức ăn chăn nuôi đậm đặc cho lợn thịt V06

Thức ăn chăn nuôi đậm đặc cho lợn thịt V06


Vạn LongV06 Thức ăn đậm đặc dạng bột cho lợn thịt từ tập ăn đến xuất chuồng
Thức ăn chăn nuôi vịt hậu bị, vịt thịt chạy đồng V63

Thức ăn chăn nuôi vịt hậu bị, vịt thịt chạy đồng V63


Vạn Long V63 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho vịt hậu bị
Thức ăn chăn nuôi gà thịt V227

Thức ăn chăn nuôi gà thịt V227


Vạn Long V227 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho gà thịt từ 1 ngày đến xuất
Thức ăn chăn nuôi lợn nái nuôi con 128S

Thức ăn chăn nuôi lợn nái nuôi con 128S


Vạn Long 128S Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho lợn nái nuôi con trang trại
Thức ăn chăn nuôi ngan vịt thịt V67

Thức ăn chăn nuôi ngan vịt thịt V67


Vạn Long V67 Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng cho ngan, vịt thit từ 1 ngày tuổi đến xuất
Thức ăn chăn nuôi ngan thịt, vịt thịt V66 ECO

Thức ăn chăn nuôi ngan thịt, vịt thịt V66 ECO


Vạn Long V66 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho ngan, vịt thịt từ 22ngày đến xuất chuồng
Thức ăn chăn nuôi ngan thịt, vịt thịt V65

Thức ăn chăn nuôi ngan thịt, vịt thịt V65


Vạn Long V65 Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng cho vịt, ngan từ 1 đến 21 ngày tuổi
Thức ăn chăn nuôi vỗ béo gà trắng V222

Thức ăn chăn nuôi vỗ béo gà trắng V222


Vạn Long V222 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho gà trắng công nghiệp từ 43ngày đến xuất bán. Sản phẩm cao cấp vỗ béo gà từ 20-30 ngày
Thức ăn chăn nuôi gà trắng V221

Thức ăn chăn nuôi gà trắng V221


Vạn Long V221 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho gà trắng công nghiệp từ 29 ngày tuổi đến 42 ngày tuổi
Thức ăn chăn nuôi lợn siêu nạc 11A

Thức ăn chăn nuôi lợn siêu nạc 11A


Vạn Long 11A Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho lợn siêu nạc trang trại từ 10kg đến 22kg
Thức ăn chăn nuôi lợn siêu nạc 102S

Thức ăn chăn nuôi lợn siêu nạc 102S


Vạn Long 102S Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho lợn siêu nạc từ 10kg đến 22kg
Thức ăn chăn nuôi gà con siêu thịt  V225

Thức ăn chăn nuôi gà con siêu thịt V225


Vạn Long V225 Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh cho gà trắng từ 01 ngày đến 14 ngày tuổi
Thức ăn chăn nuôi vịt đẻ trứng V64

Thức ăn chăn nuôi vịt đẻ trứng V64


Vạn Long V64 Thức ăn hỗn hợp cho ngan vịt đẻ
Thức ăn chăn nuôi lợn mẹ nuôi con 128S ECO

Thức ăn chăn nuôi lợn mẹ nuôi con 128S ECO


Vạn Long 128S Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho lợn nái nuôi con trang trại
Thức ăn chăn nuôi lợn siêu thịt 126S

Thức ăn chăn nuôi lợn siêu thịt 126S


Vạn Long 126S Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho lợn siêu thịt từ 12kg đến 25kg
Thức ăn chăn nuôi lợn thịt 124NC

Thức ăn chăn nuôi lợn thịt 124NC


Vạn Long 124NC Thức ăn hỗn hợp ngũ cốc da dụng cho lợn từ 26kg đến xuất chuồng
Thức ăn chăn nuôi gà thịt V230

Thức ăn chăn nuôi gà thịt V230


Vạn Long V230 Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh cho gà thả vườn từ 01 ngày tuổi đến xuất
Thức ăn chăn nuôi gà thịt 226B

Thức ăn chăn nuôi gà thịt 226B


Vạn Long 226B Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho gà siêu thịt từ 22 ngày tuổi đến xuất
Thức ăn chăn nuôi lợn thịt siêu nạc 11S

Thức ăn chăn nuôi lợn thịt siêu nạc 11S


Vạn Long 11S Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho lợn siêu nạc, trang trại từ 10kg đến 22kg
Thức ăn chăn nuôi lợn thịt siêu nạc 103S

Thức ăn chăn nuôi lợn thịt siêu nạc 103S


Vạn Long 103S Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho lợn siêu nạc từ 26kg đến 100kg
Thức ăn chăn nuôi lợn siêu nạc 122S

Thức ăn chăn nuôi lợn siêu nạc 122S


Vạn Long 122S Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho lợn siêu nạc từ 12kg đến 25kg
Thức ăn chăn nuôi lợn con V9

Thức ăn chăn nuôi lợn con V9


Vạn Long V9 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho lợn con siêu nạc 8kg đến 20kg
Thức ăn chăn nuôi dùng tập ăn cho lợn con siêu nạc 121 Baby

Thức ăn chăn nuôi dùng tập ăn cho lợn con siêu nạc 121 Baby


Vạn Long 121S Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cho lợn con siêu nạc từ tập ăn đến 15kg
Thức ăn chăn nuôi dùng tập ăn cho lợn con siêu nạc 101S

Thức ăn chăn nuôi dùng tập ăn cho lợn con siêu nạc 101S


Vạn Long 101S Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho lợn con siêu nạc từ tập ăn đến 15kg
Thức ăn  chăn nuôi đậm đặc cho lợn thịt V08

Thức ăn chăn nuôi đậm đặc cho lợn thịt V08


Vạn Long V08 Thức ăn siêu đậm đặc dạng bột cho lợn thịt từ tập ăn đến xuất chuồng
Thức ăn chăn nuôi gà siêu thịt V226A

Thức ăn chăn nuôi gà siêu thịt V226A


Vạn Long V226A Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho gà siêu thịt từ  15 ngày đến 28 ngày tuổi
Thức ăn chăn nuôi gà trắng V220

Thức ăn chăn nuôi gà trắng V220


Vạn Long V220 Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng chăn nuôi gà trắng siêu thịt từ 15 ngày đến 29 ngày tuổi. Giúp gà đầy đủ dinh dưỡng, tăng sức đề kháng, giảm bệnh. Phân khô, giảm chi phí chăn nuôi
Thức ăn chăn nuôi gà trắng V219

Thức ăn chăn nuôi gà trắng V219


Vạn Long V219 Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh cho gà trắng từ 01 ngày đến 14 ngày tuổi. Sản phẩm giúp gà con tăng trọng nhanh, phân khô, giảm cầu trùng, đỏ chân, thay lông nhanh
Thức ăn chăn nuôi gà đẻ trứng V229

Thức ăn chăn nuôi gà đẻ trứng V229


Vạn Long V219 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho gà đẻ trứng, trứng to, đẻ sai, lòng đỏ to, vỏ dày
Thức ăn chăn nuôi gà hậu bị V228

Thức ăn chăn nuôi gà hậu bị V228


Vạn Long V219 Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng cho gà hậu bị