Thức ăn chăn nuôi

Thức ăn chăn nuôi lợn siêu nạc C10 PLUS

Thức ăn chăn nuôi lợn siêu nạc C10 PLUS


Sản phẩm cao cấp chăn nuôi lợn siêu nạc, lợn nhanh lớn, không tiêu chảy, giá hợp lý, chất lượng thịt tốt
Thức ăn chăn nuôi lợn, heo thịt 556S ECO

Thức ăn chăn nuôi lợn, heo thịt 556S ECO


Thức ăn chăn nuôi heo thịt từ 15-25kg. Heo ham ăn, nhanh lớn Nhiều nạc Nạc đỏ Tăng trọng nhanh Ít tiêu chảy Giá hợp lý
Thức ăn chăn nuôi gà con siêu thịt M18

Thức ăn chăn nuôi gà con siêu thịt M18


Sản phẩm dùng để úm gà con giai đoạn từ 1 đến 30 ngày tuổi. Gà nhanh lớn, phân khô, giảm cầu trùng, ..... Giá bán hợp lý
Thức ăn chăn nuôi lợn siêu thịt 556S

Thức ăn chăn nuôi lợn siêu thịt 556S


Challenge 556S Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho lợn siêu thit từ 12kg đến 25kg
Thức ăn chăn nuôi vỗ béo vịt thịt C36

Thức ăn chăn nuôi vỗ béo vịt thịt C36


Challenge C36 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho ngan, vịt thịt từ 26 ngày đến xuất bán
Thức ăn đậm đặc chăn nuôi lợn thịt 9001

Thức ăn đậm đặc chăn nuôi lợn thịt 9001


Challenge 9001 Thức ăn đậm đặc dạng bột cho lợn thịt từ tập ăn đến xuất chuồng
Thức ăn chăn nuôi vịt thịt chạy đồng C68

Thức ăn chăn nuôi vịt thịt chạy đồng C68


Challenge C68 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho vịt đẻ trứng thương phẩm
Thức ăn chăn nuôi lợn thịt 554NC

Thức ăn chăn nuôi lợn thịt 554NC


Challenge 554NC Thức ăn hỗn hợp dạng viên ngũ cốc đa dụng cho lợn, bò, dê
Thức ăn chăn nuôi lợn siêu thịt H03S

Thức ăn chăn nuôi lợn siêu thịt H03S


Challenge H03S Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho lợn thịt từ 30kg đến xuất chuồng
Thức ăn chăn nuôi lợn con C9

Thức ăn chăn nuôi lợn con C9


Challenge C9 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho lợn con siêu nạc từ 8 kg đến 20kg
Thức ăn chăn nuôi gà đẻ trứng D21

Thức ăn chăn nuôi gà đẻ trứng D21


Challenge D21 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho gà đẻ trứng
Thức ăn chăn nuôi cho gà hậu bị D20

Thức ăn chăn nuôi cho gà hậu bị D20


Challenge D20 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho gà hậu bị
Thức ăn chăn nuôi lợn siêu nạc H02S

Thức ăn chăn nuôi lợn siêu nạc H02S


Challenge H02S Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho lợn thịt siêu nạc từ 12kg đến 25kg
Thức ăn đậm đặc chăn nuôi gà thịt 2102

Thức ăn đậm đặc chăn nuôi gà thịt 2102


Challenge 2102 Thức ăn đậm đặc dạng bột cho gà thịt từ 1 ngày tuổi đến xuất bán
Thức ăn chăn nuôi cho lợn con tập ăn H01S

Thức ăn chăn nuôi cho lợn con tập ăn H01S


Challenge H01S Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho lợn con siêu nạc từ tập ăn đến 15 kg
Thức ăn chăn nuôi ngan thịt, vịt thịt C62Plus

Thức ăn chăn nuôi ngan thịt, vịt thịt C62Plus


Challenge C62 Thức ăn hỗn hợp cho ngan, vịt siêu thịt từ 22 ngày đến xuất bán
Thức ăn chăn nuôi ngan vịt con siêu thịt C61

Thức ăn chăn nuôi ngan vịt con siêu thịt C61


Challenge C61 Thức ăn hỗ hợp dạng viên cho vịt từ 01 ngày đến 21 ngày tuổi
Thức ăn vỗ béo gà trắng T48

Thức ăn vỗ béo gà trắng T48


Challenge T48 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho gà trắng công nghiệp từ 43ngày đến xuất bán. Sản phẩm cao cấp vỗ béo gà từ 20-30 ngày
Thức ăn chăn nuôi vịt đẻ trứng C64

Thức ăn chăn nuôi vịt đẻ trứng C64


Challenge C64 Thức ăn hỗn hợp viên cho ngan, vịt đẻ
Thức ăn chăn nuôi vịt thịt C31

Thức ăn chăn nuôi vịt thịt C31


Challenge C31 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho ngan thịt, vịt thịt từ 1 ngày tuổi đến xuất bán
Thức ăn chăn nuôi gà thịt M30

Thức ăn chăn nuôi gà thịt M30


Challenge M30 Thức ăn hỗn hợp mảnh cho gà thịt thả vườn từ 1 ngày tuổi đến xuất bán
Thức ăn chăn nuôi gà siêu thịt M17

Thức ăn chăn nuôi gà siêu thịt M17


Challenge M17 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho gà siêu thịt từ 22 ngày tuổi đến xuất bán
Thức ăn chăn nuôi gà siêu thịt M16

Thức ăn chăn nuôi gà siêu thịt M16


Challenge M16 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho gà siêu thịt từ 15 ngày đến 28 ngày tuổi
Thức ăn chăn nuôi gà trắng T46

Thức ăn chăn nuôi gà trắng T46


Challenge T46 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho gà trắng từ 15 ngày tuổi đến 28 ngày tuổi
Thức ăn chăn nuôi gà con siêu thịt T45

Thức ăn chăn nuôi gà con siêu thịt T45


Challenge T45 Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh cho gà trắng từ 1 ngày đến 14 ngày tuổi
Thức ăn chăn nuôi lợn thịt siêu nạc 553S

Thức ăn chăn nuôi lợn thịt siêu nạc 553S


Challenge 553S Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho lợn thịt siêu nạc từ 26kg đến 100kg
Thức ăn chăn nuôi lợn siêu nạc 55S

Thức ăn chăn nuôi lợn siêu nạc 55S


Challenge 55S Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho lợn thịt siêu nạc từ 10kg đến 22kg
Thức ăn chăn nuôi vịt hậu bị C63

Thức ăn chăn nuôi vịt hậu bị C63


Challenge C63 Thức ăn hỗn hợp viên cho ngan, vịt hậu bị đẻ sai, trứng to, lòng đỏ
Thức ăn chăn nuôi vịt thịt C62 ECO

Thức ăn chăn nuôi vịt thịt C62 ECO


Challenge C62ECo Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho ngan, vịt thịt từ 22 ngày tuổi đến xuất bán
Thức ăn chăn nuôi gà trắng T47

Thức ăn chăn nuôi gà trắng T47


Challenge T47 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho gà trắng công nghiệp từ 29 ngày tuổi đến 42 ngày tuổi
Thức ăn chăn nuôi gà siêu thịt M28

Thức ăn chăn nuôi gà siêu thịt M28


Challenge M28 Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh cho gà siêu thịt từ 01 ngày tuổi đến xuất
Thức ăn chăn nuôi gà con M15

Thức ăn chăn nuôi gà con M15


Challenge M15 Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh cho gà trắng từ 1-14 ngày tuổi
Thức ăn chăn nuôi lợn siêu nạc 55A

Thức ăn chăn nuôi lợn siêu nạc 55A


Challenge 55A Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho lợn siêu nạc trang trại từ 10kg đến 22kg
Thức ăn chăn nuôi lợn nái nuôi con 558S

Thức ăn chăn nuôi lợn nái nuôi con 558S


Challenge 558S Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho lợn nái nuôi con trang trại giúp lợn mẹ khoẻ mạnh, nhiều sữa, nhanh động dục
Thức ăn chăn nuôi lợn siêu nạc 552S

Thức ăn chăn nuôi lợn siêu nạc 552S


Challenge 552S Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho lợn siêu nạc từ 10kg đến 22kg
Thức ăn chăn nuôi lợn nái chửa, nái hậu bị 559S

Thức ăn chăn nuôi lợn nái chửa, nái hậu bị 559S


Challenge 559S Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho lợn nái chửa, hậu bị trang trại
Thức ăn chăn nuôi bò thịt vỗ béo B62

Thức ăn chăn nuôi bò thịt vỗ béo B62


Challenge B62

Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng cho vỗ béo bò thịt

Thức ăn chăn nuôi đậm đặc cho lợn thịt 1900

Thức ăn chăn nuôi đậm đặc cho lợn thịt 1900


Challenge 1900 Thức ăn siêu đậm đặc dạng bột cho lợn thịt từ tập ăn đến xuất chuồng
Thức ăn chăn nuôi lợn con siêu nạc 551S

Thức ăn chăn nuôi lợn con siêu nạc 551S


Challenge 551S Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho lợn con siêu nạc từ tập ăn đến 15kg