THỨC ĂN CHĂN NUÔI DÊ MẸ, DÊ KHAI THÁC SỮA

Thức ăn cho dê nái, dê khai thác sữa

Để đáp ứng nhu cầu thị trường về thức ăn cho dê mẹ nuôi con (cám dê) và dê khai thác sữa. Công ty Tân Phương Đông cung cấp giải pháp thông qua thức ăn cho dê mẹ nuôi con có mã số T51, công ty xuất bán sản phẩm chuyên dụng cho dê nái từ tháng 12 năm 2020.

Thức ăn cho dê mẹ sẽ đáp được một số nhu cầu trong chăn nuôi dê sinh sản như thiếu sữa, bại liệt ở dê mẹ, bù đắp việc thiếu dinh dưỡng khi nuôi con.

MINH TRỌNG