Thức ăn cho chim

Thức ăn chăn nuôi chim cảnh - cám trứng 802

Cám trứng 802 Thức ăn cho chim cảnh giúp chim đủ chất, khoẻ mạnh, phân khô, chim phản xạ nhanh, lông mượt
THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG
Độ ẩm (% max.)
Đạm thô (% min.)
ME (Kcal/kg)
Xơ thô (% max.)
Canxi (% min-max)
Phốt pho (% min.)
Muối (% min-max)
Lysine (% min.)
Meth + Cyst (% min.)
Threonine (% min.)
Tro tổng số (% max.)
Cát sạn (% max.)
Tổng số vi khuẩn hiếu khí ( max CPU/g)
Coliforms ( max CPU/g)
Staphylococcus aureus ( max CPU/g)
Clostridium perfringens ( max CPU/g)
Aflatoxin B1 (max ppm)
Aflatoxin tổng số (max ppm)
Asen (As) (% max.)
Cadimi (Cd) (% max.)
Chì (Pb) (% max.)
Thuỷ ngân (Hg) (% max.)
14,0
16,0
2,900
6,0
0,6 - 1,8
0,4- 0,9
0.3 - 0.65
0,8
0,6
0,5
9,0
1,0
1×106
1×102
1×102
1×105
50.00
100.00
2,0
1,0
5,0
0,05
NGUYÊN LIỆU

Ngô, sắn , cám gạo, khô đậu tương, bột thịt, bột cá.................... Các chất bổ sung khoáng và vitamin.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Cho chim ăn kết hợp bổ sung loại thức ăn theo đặc tính từng loại  khác nhau , trừ thức uống.

Sản phẩm liên quan