Sản phẩm

Thức ăn chăn nuôi cao cấp cho lợn thịt siêu nạc A1000

Thức ăn chăn nuôi cao cấp cho lợn thịt siêu nạc A1000


Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho lợn con, lợn gột siêu nạc từ 10kg đến 20kg
Thức ăn chăn nuôi heo thịt A15ECO

Thức ăn chăn nuôi heo thịt A15ECO


Thức ăn chăn nuôi heo thịt từ 15 đến 25kg. Heo nhanh lớn, nhiều nạc, nạc đẹp, giá cám hợp lý, ít tiêu chảy
Thức ăn chăn nuôi bò thịt A92

Thức ăn chăn nuôi bò thịt A92


Oscar A92 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho bò thịt trên 6 tháng tuổi
Thức ăn chăn nuôi ngan vịt đẻ trứng A39S

Thức ăn chăn nuôi ngan vịt đẻ trứng A39S


Oscar A39S Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho ngan, vịt đẻ trứng giống
Thức ăn chăn nuôi ngan vịt thịt A31

Thức ăn chăn nuôi ngan vịt thịt A31


Oscar A31 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho vịt con từ 1 ngày đến 21 ngày tuổi
Thức ăn chăn nuôi gà siêu thịt A23

Thức ăn chăn nuôi gà siêu thịt A23


Oscar A23 Thức ăn hôn hợp dạng viên cho gà siêu thịt từ 29 ngày đến xuất bán