NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỆ SỐ CHUYỂN ĐỔI THỨC ĂN FCR TRONG THỦY SẢN

Tỷ lệ chuyển đổi thức ăn trong chăn nuôi (FCR) là chỉ số rất quan trọng nó thể hiện khi sản xuất ra một kilogam thịt sẽ cần đến bao nhiêu kilogam thức ăn. 

Ví dụ: FCR=2.3 trong chăn nuôi cá có nghĩa là cần 2,3kilogam cám sẽ sản xuất ra 1kilogam cá 

FCR tốt là điều rất quan trọng trong chăn nuôi. 

Những yếu tố nào sẽ ảnh hưởng đến FCR trong chăn nuôi thủy sản?

Có 4 yếu tố chính ảnh hưởng đến kết quả chăn nuôi cũng như FCR sau đây:

1- Yếu tố di truyền của động vật hay còn gọi là giống. Việc chọn giống đúng mục đích trong chăn nuôi là việc cần thiết để phát huy được lợi thế trong chăn nuôi. 

2- Cách cho ăn trong chăn nuôi thủy sản rất quan trọng.

3- Nồng độ Oxy trong nước.

4- Nhiệt độ nước.

*** Các biện pháp phòng dịch, chất lượng nguồn thức ăn. 

Trọng chăn nuôi thủy sản quản lý chất lượng nguồn nước phải quan tâm hàng đầu, nguồn nước cần quản lý cẩn thận và sạch sẽ. 

Tất cả 4 yếu tố trên đều tác động xấu đến năng suất của động vật và đồng thời làm cho FCR xấu đi.

Minh Trọng (st)

Thức ăn cho lợn

Thức ăn cho gà