Cám tập ăn cho heo con siêu nạc A9

Cám tập ăn cho heo con siêu nạc A9


Oscar A9 Thức ăn hỗn hợp tập ăn cho heo con tư 7ngày-10kg. Cám máu giúp cho heo con nhanh biết ăn, hạn chế tiêu chảy, nhanh cai sữa, heo khỏe mạnh.
Thức ăn chăn nuôi lợn siêu nạc A12

Thức ăn chăn nuôi lợn siêu nạc A12


Oscar 12 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho lợn con, lợn gột
Thức ăn chăn nuôi lợn con, lợn gột siêu nạc A11

Thức ăn chăn nuôi lợn con, lợn gột siêu nạc A11


Oscar A11 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho lợn con tập ăn đến 20kg
Thức ăn chăn nuôi lợn con, lợn gột siêu nạc A10

Thức ăn chăn nuôi lợn con, lợn gột siêu nạc A10


Oscar A10 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho lợn con siêu nạc từ tập ăn đến 15kg