Gia súc

EXPOR Y

EXPOR Y


Đặc điểm

  • Đẻ nhiều con
  • Khả năng nuôi con xuất sắc
  • Sức sống mạnh mẽ
  • Sinh sản ra đàn con mau lớn và có khả năng chuyển hóa thức ăn tốt.
EXPOR L

EXPOR L


Đặc điểm:

  • Đẻ nhiều con.
  • Khả năng nuôi con xuất sắc.
  • Sức sống mạnh mẽ.
  • Dài thân lý tưởng.