Tân Phương Đông luôn khuyến khích nhân viên và đối tác của công ty phản ánh về những sai phạm trong quản lý về tài chính cũng như kiểm soát nội bộ và các vấn đề tham nhũng qua trang web https://tanphuongdong.vn.
Toàn bộ thông tin phản ánh sẽ được giữ bí mật để không ảnh hưởng đến người phản ánh.

 

Nội dung đang được cập nhật...