CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỆ SỐ CHUYỂN ĐỔI THỨC ĂN FCR TRONG CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM

Tỷ lệ chuyển đổi thức ăn trong chăn nuôi (FCR) là chỉ số rất quan trọng nó thể hiện khi sản xuất ra một kilogam thịt sẽ cần đến bao nhiêu kilogam thức ăn. 

Ví dụ: FCR=2.3 trong chăn nuôi lợn có nghĩa là cần 2,3kilogam cám sẽ sản xuất ra 1kilogam thịt lợn. 

FCR tốt là điều rất quan trọng trong chăn nuôi. 

Những yếu tố nào sẽ ảnh hưởng đến FCR trong chăn nuôi gia súc, gia cầm?

Có 4 yếu tố chính ảnh hưởng đến kết quả chăn nuôi cũng như FCR sau đây:

1- Yếu tố di truyền của động vật hay còn gọi là giống. Việc chọn giống đúng mục đích trong chăn nuôi là việc cần thiết để phát huy được lợi thế trong chăn nuôi. 

Ví dụ: Khi chăn nuôi chọn mục tiêu lấy thịt xu hướng chính nhà chăn nuôi chọn những giống có khả năng tăng trọng tốt, chất lượng thịt ngon.. không chọn những giống có đặc trưng tạo ra trứng hay sữa...

2- Tuổi của động vận nuôi. Khi động vật đến tuổi trường thành thường có xu hướng tăng trọng chậm lại hoặc là không còn tăng trưởng và tích mỡ nhiều hơn. Vì vậy các chủ trang trại cần chọn thời điểm xuất chuồng vật nuôi phù hợp với tuổi của động vật để tránh làm xấu FCR.

3- Chất lượng nguồn thức ăn. Khi chọn thức ăn có hàm lượng dinh dưỡng thiếu hoặc không phù hợp sẽ làm cho vật nuôi không đủ chất. Ngoài ra chọn thức ăn khó tiêu hóa cũng gây ra tình trạng thiếu hụt protein ... vật nuôi sẽ còi cọc chậm lớn.

4- Môi trường, cách quản lý chăm sóc, mật độ nuôi, cách bố chí thiết bị cho ăn cho uống... đều gây ra tác động đến năng suất của vật nuôi. 

Nhiệt độ quá nóng(lạnh) đều gây ra stress cho vật nuôi, gió lùa, chuồng trại không đảm bảo độ thông thoáng đều có tác động tiêu cực đến vật nuôi.

Mật độ quá đông gây ra sự cạnh tranh quá mức giữa các cả thể với nhau.

Tất cả 4 yếu tố trên đều tác động xấu đến năng suất của động vật và đồng thời làm cho FCR xấu đi.

Minh Trọng (st)

Thức ăn cho lợn

Thức ăn cho gà